White Elephant
White Elephant
Oil on canvas
48 x 48